KVV- ja IV työnjohtajan tarve selviää rakennusluvasta. Tietenkään ei ole kiellettyä palkata omaa valvojaa, vaikkei sellaista edellytettäisikään. Erityisalan työnjohtajan tehtävä on valvoa asennustöiden suorittamisesta määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Työnjohtajalla on vastuu hyväksymistään töistä, joten työnjohtajan pitää puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja vaatia korjauksia sekä ehdottaa ratkaisuja ongelmiin. Toisaalta hänen tehtävänsä on myös auttaa rakennuttajaa ja pitää hänen puoliaan työn edetessä.
Kyseisen alan töitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvonnasta on haettu ja hyväksytty työnjohtaja.

Työnjohdon hinta ja laajuus vaihtelee rakennuksen käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien mukaan. Palveluideaamme kuuluu, että erityisalan työnjohtaja on helposti tavoitettavissa ja yhteydenpito toimii molempiin suuntiin, sekä rakennuttajan on voitava luottaa palkkaamaansa työnjohtajaan. Sopimuksen teon jälkeen työnjohtaja tai hänen sijaisensa on tavoitettavissa puhelimella arkisin kello 7-20 ja viikonloppuisin 10-17.

KVV-työnjohto

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden rakentamisesta vastaava työnjohtaja.

iv-työnjohto

Ilmanvaihtolaitteiden rakentamisesta vastaava työnjohtaja.