Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Kun kiinteistösi tarvitsee liittää kaupungin tai osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Palveluumme kuuluu liitoslausunnon haku vesilaitokselta, suunnitelmien laatiminen, työnjohto ja asennus- sekä kaivutyöt. Asiakkaan vastuulle jää vain sopimuksen teko verkoston haltijan kanssa, jonka jälkeen vesihuoltolaitos tulee liittämään liitoslausunnon määräämään paikkaan asennetut putkistot runkolinjaan ja toimittaa vesimittarin.

lattialämmitykset

Asumismukavuutta parantavat, toimivat ja edulliset lattialämmitysasennukset uudis- ja saneerauskohteisiin.

haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyjärjestelmät

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelu sekä asennus.

uudisrakennusten vesi- ja viemärityöt

sulanapitojärjestelmät